Larm

Funktioner och tjänster på överfallslarm

För personer som jobbar ensamma inom arbeten där överfall eller akuta situationer kan förekomma är överfallslarm snarare regel än undantag. Ett larm som både skyddar och ger trygghet. Dessa finns med en rad olika funktioner och tjänster beroende på vad som behövs.

Larm med GPS-mottagare

Överfallslarm som är portabelt och som man därmed bär med sig oavsett var man är. Kan exempelvis användas av de som jobbar natt och rör sig utomhus på större områden. Via GPS-funktionen kan larmbolaget se var personen befinner sig. Jobbar man i en butik eller på ett mindre företag kommer inte funktionen ge tillräckligt med säkerhet då larmet enbart säger att personen ”befinner sig i byggnaden”.

Man-down / Fall-alarm

Många överfallslarm har en ”Man-down”-funktion. Larmet förväntas alltid vara i ett lodrätt läge. Detta exempelvis genom att vara monterad på bröstet. Men om det kommer i vågrätt läge kommer den att pipa någon sekund. Om personen inte rätar upp larmet kommer larmbolaget larmas. På detta sätt kommer larm att gå ut om personen plötsligt blir överfallen utan att hinna trycka på larmet. Men det ger även en säkerhet för att få hjälp vid sjukdomar eller exempelvis hjärtinfarkt.

Timerlarm

Ska du gå in i en byggnad där du känner dig osäker på vad du kommer att möta? Använd överfallslarm med timerfunktion. Du anger hur efter hur många minuter som larmet ska aktiveras förutsatt att du inte inom denna tid avaktiverat funktionen. Även detta skapar alltså en trygghet att man kommer larma oavsett vad som händer.

Call Button

Förprogrammera ditt överfallslarm att ringa upp ett speciellt nummer när du trycker in en speciell knapp. Det är alltså inte larmbolaget utan kan vara en arbetskollega, chefen eller liknande. Smidigt att använda vid situationer som inte är akuta men där man ändå snabbt vill få kontakt.

Drifttid

Hur länge kommer ni behöva använda larmet utan att det kan laddas? Jämför olika överfallslarm på denna punkt då skillnaden kan vara relativt stor. Det finns de som behöver laddas dagligen samt de som klarar sig ett flertal dagar.

Anslutning till larmcentral

Det finns överfallslarm som enbart är kompatibla mot ett specifikt larmbolag. Men det finns de som har större kompatibilitet vilket därmed öppnar upp för att koppla in valfritt larmbolag.